Parada mjeseca i planeta

Pogledajte veći | 18. kolovoza 2018. Slika putem Matthewa China.