Pobuđuje pomračenje Sunca u srpnju 2019. godine

Tražite informacije o pomračenju Sunca 13. srpnja 2018.? Kliknite ovdje

2. srpnja 2019. totalno pomračenje Sunca bit će vidljivo uskom stazom koja presijeca Južni Pacifik, Čile i Argentinu. Šira regija u Južnom Tihom oceanu i Južnoj Americi, uključujući lokacije u Ekvadoru, Brazilu, Urugvaju i Paragvaju, vidjet će djelomičnu pomrčinu Sunca, ako to vremenske prilike dopuštaju.

Pročitajte više s TimeandDate.com

Pročitajte više s EclipseChasers.com

Put 2. srpnja 2019. potpuno pomračenje Sunca.

Dno crta: videozapis iz Europskog opservatorija na jugu o pomračenju 2019. u Južnoj Americi i Južnom Tihom oceanu, plus karta puta pomračenja.